TK CMX40מכונה

מערכת מקצועית לספירה מיון אקטיבי ואיתור מטבעות מזוייפים המהירה בעולם
ספירה מיון ואיתור מטבעות מזוייפים דגם TK PRC 420
420
מערכת מקצועית לספירה מיון אקטיבי ואיתור מטבעות מזוייפים
מהירות ספירה 2800 מטבעות לדקה
המכונה נמצאת בשימוש סניפי הבנקים
קיבולת מיכל עד 12000 מטבעות
מיון ל 8 תאים +תא לנדחים

מערכת ספירה אלקטרונית לכל תא בנפרד ולכולם יחד
צג דיגיטלי גדול
לחצני מגע
המערכת המתקדמת והמהירה ביותר
משקל 59 ק”ג
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on print
Share on email
Scroll to top
Skip to content